Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ireneusz Lewicki

tel: 665 182 631

Informujemy, iż administratorem danych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres od 20 do 50 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: yrek.lewicky@hotmail.com lub listownie na adres Dęblin, ul. Tysiąclecia 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Data utworzenia:2018-05-21
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:188
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian